Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης εξασφαλίζει την εγκυρότητα των δεδομένων (παραστατικά), την γνησιότητα της προέλευσης και την ασφάλεια τους.

Μάθε περισσότερα
Περισσότερο από μία αποστολή

Oφέλη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

 • Online σύνδεση με Α.Α.Δ.Ε.

  Με την έκδοση του παραστατικού πραγματοποιείτε αυτόματα η διαβίβαση και η αυθεντικοποίηση από την ΑΑΔΕ.

 • Μείωση κόστους

  Εξάλειψη του κόστους εργασιών με την αυτοματοποίηση δημιουργίας, αποστολής και αρχειοθέτησης.

 • Πρόσβαση όπου και αν βρίσκεστε

  Αναζητήστε όλα τα παραστατικά on the go και διαχειριστείτε τα σε οπουδήποτε συσκευή (Laptop, tablet & smartphone).

 • Υποστηρίξτε τους πελάτες σας

  Ποιοτικότερη υποστήριξη πελατών με όλες τις λύσεις που προσφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Μορφοποίηση, αναζήτηση και ασφάλεια δεδομένων προσφέρονται σε όλους τους πελάτες σας.

 • Παραγωγικότητα/Αποτελεσματικότητα

  Η γρήγορη δημιουργία παραστατικού, η φορολογική σήμανση, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η άμεση αποστολή του αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των εταιρειών.

 • Νομιμότητα/Εγκυρότητα

  Η online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε. εξασφαλίζεται την γνησιότητα προέλευσης των παραστατικών και την ορθότητα των κειμένων και συνημμένων αρχείων.

 • Φιλικό με το περιβάλλον

  Φροντίζετε το περιβάλλον με την μηδαμινή χρήση χαρτιού και εκτυπώσεων (τιμολόγια, φακέλους, ντοσιέ).

 • Μηδενικό κόστος εγκατάστασης

  Δεν απαιτείται τεχνολογική αναβάθμιση της επιχείρησης σας ούτε κόστος εγκατάστασης για να λειτουργήσει με τα νέα δεδομένα η επιχείρησης σας.

 • SMS & Ειδοποιήσεις Viber

  Γνωστοποιήστε στον πελάτης σας την αποστολή του παραστατικού με την αποστολή ενός SMS ή Viber μηνύματος, άμεσα, εύκολα και με ασφάλεια.

 • Διαχείριση

  Πραγματοποιήστε διαχείριση εσόδων, εξόδων και λοιπών παραστατικών με ταχύτητα και μέγιστη ασφάλεια.

 • Διαβίβαση παραστατικού

  Διαβίβαση παραστατικού στον τελικό λήπτη και δυνατότητα μορφοποίησης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μορφότυπο.

 • Εγκρίσεις

  Εγκρίσεις παραστατικών από τον πελάτης σας και άμεση αποστολή μετά την έγκριση.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Κίνητρα για την εφαρμογή της

Με τροπολογία που κατατέθηκε, παρέχονται κίνητρα, για τις οντότητες που πραγματοποιούν δήλωση προς την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από την 1η.1.2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022:

Φορολογία

Περιορίζεται κατά δύο (2) έτη ή ένα (1) έτος, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (από πέντε σε τρία για τον εκδότη και σε τέσσερα για τον λήπτη).

Αγορά Εξοπλισμού

Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Δαπανή Χρήσης

Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αιτήματα Επιστροφής Φόρου

Ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΑΗΕΣ EPSILON NET
Τηλ: 211 5007000 (Αθήνα) - 2310 981700 (Θεσσαλονίκη)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙