Συνδρομές

Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Επιλέξτε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

 • PYLON EDITION

 • Για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις εμπορολογιστικές εφαρμογές PYLON.

 • Εγγραφή
 • GALAXY EDITION

 • Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως δραστηριότητας που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές Galaxy

 • Εγγραφή
 • SMART EDITION

 • Για ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Epsilon Smart.

 • Εγγραφή
 • SHOP EDITION

 • Για επιχειρήσεις, καταστήματα λιανικής, που χρησιμοποιούν την εφαρμογή εντατικής λιανικής Retail PYLON SHOP.

 • Εγγραφή
 • EXTRA/HYPER EDITION

 • Για επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές Hyper & Extra Λογιστική της Epsilon Net.

 • Εγγραφή
 • 3RD PARTY EDITION

 • Για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου και οποιαδήποτε εφαρμογή της αγοράς χρησιμοποιούν.

 • Εγγραφή
 • EVO EDITION

 • Για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή EVO by DigiNET.

 • Εγγραφή
 • INNOVERA EDITION

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την εμπορολογιστική εφαρμογή Dynamics 365 Business Central - InnovEra.

 • Εγγραφή
 • SFP EDITION

 • Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εφαρμογές Epsilon SingularLogic των οικογενειών SEn, Ωμέγα, Next, Compak, Control, καθώς και τις εφαρμογές Retail, που συνεργάζονται με τον SFP

 • Εγγραφή
 • PYLON FARMAKON EDITION

 • Για φαρμακεία που χρησιμοποιούν το Pylon Farmakon.

 • Εγγραφή
 • FARMAKON EDITION

 • Για φαρμακεία που χρησιμοποιούν το Farmakon.

 • Εγγραφή
 • CSA EDITION

 • Για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις εμπορολογιστικές εφαρμογές της Epsilon CSA.

 • Εγγραφή
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙