Συνδρομές

myDATA

Επιλέξτε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

  • BUSINESS EDITION

  • Για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις εμπορολογιστικές εφαρμογές Business.

  • Εγγραφή
  • EPITOME EDITION

  • Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Epitome PMS

  • Εγγραφή
  • MEDALLION EDITION

  • Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Medallion PMS

  • Εγγραφή
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙